FERIEDONATIONER FOR MEROSINA BØRNEHAVER

For at gøre børnene glade i ferien tog vores firma del i et andet initiativ, denne gang i Merosina kommune. Det blev indledt af Forældrenees Råd, som ikke var villige til at se børnenes utilfredshed forårsaget af de forskellige gaver, som hvert barn ville få, fordi forældrene selv plejede at købe dem, henvendte Rådet sig til virksomheder og sponsorer for at hjælpe dem med donationer. ERGOMADE deltog med glæde i initiativet om at bidrage.
Målet blev opnået: samme størrelse gaver, 172 af dem blev uddelt i slutningen af december i alle børnehaver i Merosina. Man kan kun forestille sig børnenes spænding på alle nytårsfestilighederne i børneinstitutioner, der foregik i en behagelig og glædelig atmosfære takket være alle, der bidrog med donationer.